Til hovedinnhold

Tollkvoter for import

Innhold på siden:

Innledning

Dette er en forenklet oversikt over tollkvotene for import av landbruksvarer i 2021 og er kun et veiledende dokument.

Vi har gjort vårt ytterste for at all oppgitt informasjon er korrekt, men det kan forekomme feil da dokumentet inneholder mange detaljer som kan endres over tid. Tollkvotene er fastsatt i internasjonale avtaler eller nasjonale forskrifter. For mer detaljer, se vedlegg 1 til forskrift om fordeling av tollkvoter (tollkvoteforskriften) og forskrift om adminsitrative tollnedsettelser (FAT).

Landbruksdirektoratet fordeler de fleste tollkvoter for landbruksvarer, og disse fordeles ved auksjon eller søknad.

Relevante ordninger 

Her finner du informasjon om ordningene og hvordan du kan søke eller delta på auksjon. 

Søke om tollkvote

Søke om tollkvote for islandshest

Kjøpe kvote på auksjon 

Fordeling av Tolletaten

Det er presisert i søknadsskjemaet hvilke tollkvoter som fordeles av Tolletaten.

Se mer informasjon om tollfrihet eller redusert toll ved kvoter på Tolletatens nettsider

Fant du det du lette etter?