Til hovedinnhold

Tollkvoter for import

Produkter av animalsk opprinnelse

 

Om ikke annet er spesifiser er mengde oppgitt i tonn og gyldighetsperioden er for kalenderåret. 

I felt merket "Fastsatt", er det Landbruksdirektoratet som fasetsetter tollavgiftssats og/eller mengde. 

Levende dyr

Fordelingsmåte: søknad 

Vare og varenummer Tollavgiftssats Mengde (stk) Opprinnelse
Islandshest
1.01.2100/.2902/.2908
0,00 200 stk Island

Kjøtt av storfe

Fordelingsmåte: auksjon 

Vare og varenummer Tollavgiftssats (kr/kg) Mengde (tonn) Opprinnelse
Kjøtt av storfe
02.01.1000/.2001/.2002/.2003/
.2004/ 02.02.1000/.2001/
.2002/.2003/.2004
0,00 2 500 EU
Kjøtt av storfe
02.02.1000/.2001/.2002/.2003/.2004
02.02.2008
02.02.3001/.3009
9,11 kr/kg
18,75 kr/kg
33,60 kr/kg
1 084 WTO

Kvantum er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein bruker en faktor på 1,33. Se fotnote 2 til tollkvoteforskriften.

Vare og varenummer Tollavgiftssats (kr/kg) Mengde (tonn) Opprinnelse
Kjøtt av storfe
Pos. 02.01. og 02.02
0,00 500 Namibia og Botswana

Kvantum er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein bruker en faktor på 1,33. Se fotnote 2 til tollkvoteforskriften.

Vare og varenummer Tollavgiftssats (kr/kg) Mengde (tonn) Opprinnelse
Tørket storfekjøtt
02.10.2000
0,00 10 EFTA

Fordelingsmåte: Tolletaten 

Fordeles av Tolletaten, etter prinsippet «første mann til mølla». Les mer om ordningen på Tolletatens nettsider

Vare og varenummer Tollavgiftssats (kr/kg) Mengde (tonn) Opprinnelse
Kjøtt av storfe
02.01.3001
02.02.3001
107,11 kr/kg 500 GSP-land
Kjøtt av storfe (ferskt, fryst eller kjølt, utbeinet)
02.01.3001/.3009
02.02.3001/.3009
0,00 2 700 Namibia og Botswana
Kjøtt av storfe (ferskt, kjølt eller fryst)
02.01.3001/.3009
02.02.3001/.3009
0,00 500 Eswatini

Kjøtt av svin, sau og geit

Fordelingsmåte: auksjon 

Vare og varenummer Tollavgiftssats (kr/kg) Mengde (tonn) Opprinnelse
Kjøtt av svin
02.03.1101/.2101
0,00 600 EU
Kjøtt av svin
02.03.1101/.2101
0,00 100 GB
Kjøtt av svin
02.03.2101
6,96 kr/kg 1 381 WTO
Lever av svin
02.06.4100
5,00 kr/kg 350 EU
Lever av svin
02.06.4100
0,00 60 GB
Kjøtt av sau eller geit
02.04.1000/.3000
02.04.2100/.4100
02.04.2200/.4200
02.04.4300
02.04.5000

12,23 kr/kg
9,09 kr/kg
32,10 kr/kg
28,97 kr/kg
14,01 kr/kg
206 WTO
Kjøtt av svin
(gyldighetsperiode: 1.12 – 31.12)
02.03.1904

15,00 kr/kg

300

EU
Kjøtt av svin
(gyldighetsperiode: 1.12 – 31.12)
02.03.1904

0,00

50

GB

Fordelingsmåte: Tolletaten 

Vare og varenummer Tollavgiftssats Mengde (tonn) Opprinnelse
Kjøtt av sau og lam
02.04.1000/.2100/.2200/.2300/
3000/4100/4200/4300
0,00 400 Botswana, Namibia og Eswatini

Fordelingsmåte: Landbruksdirektoratet til Nortura og KLF

Vare og varenummer Tollavgiftssats Mengde (tonn) Opprinnelse
Kjøtt av sau og geit
02.04
0,00 600 Island

Kvantum er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein brukes en faktor på 1,33.

Vilt

Fordelingsmåte: auksjon 

Vare og varenummer Tollavgiftssats Mengde (tonn) Opprinnelse
Kjøtt av elg
02.08.9043/.9044/.9045
0,60 kr/kg 100 WTO
Kjøtt av hjort
02.08.9046/.9047/.9048
0,60 kr/kg 200 WTO
Kjøtt av annet vilt
02.03.1109/.1209/.1909/.2109/.2209/.2909
02.08.1000/.9030/.9094/ex.9099
0,60 kr/kg 250 WTO
Levende rein til slakt og kjøtt av rein, hele/halve skrotter
(gyldighetsperiode: 1.6 – 31.3) 
01.06.1910/02.08.9021
Fastsettes Fastsettes Alle land

Fjørfe 

Fordelingsmåte: auksjon 

Vare og varenummer Tollavgiftssats Mengde (tonn) Opprinnelse
Kjøtt av høns og kalkuner
02.07.1100/.1200/.2400/.2500
0,00 950 EU
Kjøtt av høns og kalkuner
02.07.1100/.1200/.2400/.2500
0,00 158 GB
Kjøtt av høns
02.07.1200
7,26 kr/kg 221 WTO
Kjøtt av kalkun
02.07.2500
7,75 kr/kg 221 WTO
Kjøtt av ender, gjess og perlehøns
02.07.4200/5200/6010
13,67 kr/kg 221 WTO
Bryst av ender
Ex. 02.07.4401
30,00 kr/kg 200 EU

Bearbeidede kjøttvarer

Fordelingsmåte: auksjon 

Vare og varenummer Tollavgiftssats Mengde (tonn) Opprinnelse
Skinker, boger og stykker derav (svin)
02.10.1101/.1109/.1900
0,00 600 EU
Skinker, boger og stykker derav (svin)
02.10.1101/.1109/.1900
0,00 100 GB
Pølser
16.01.0000
0,00 600 EU
Pølser
16.01.0000
0,00 10 EFTA
Pølser
16.01.0000
0,00 120 GB
Kalkunrullade
16.02.3101
12,5 % 20 WTO
Kalkunrullade
16.02.3101
0,00 20 Israel
Hermetisk skinke av svin og tunge av storfe
Ex. 16.02.4100/5009
0,00 150 GSP
Baconcrisp
16.02.4910
0,00 350 EU
Baconcrisp
​​​​​​​
16.02.4910
0,00 40 GB
Kjøttboller
​​​​​​​
16.02.5001
0,00 200 EU
Corned beef
​​​​​​​
Ex. 16.02.5009
0,00 200 GSP

Ost og smør

Fordelingsmåte: søknad

Vare og varenummer Tollavgiftssats Mengde (tonn) Opprinnelse
Ost og ostemasse
​​​​​​​
04.06
0,00 4 701 EU
Ost og ostemasse
​​​​​​​
04.06
0,00 299 GB

Fordelingsmåte: auksjon

Vare og varenummer Tollavgiftssats Mengde (tonn) Opprinnelse
Ost og ostemasse
​​​​​​​
04.06
0,00 3 400 EU
Ost og ostemasse
​​​​​​​
04.06
0,00 200 EFTA
Smør
​​​​​​​
04.05.1000
3,32 kr/kg 575 WTO

Egg og honning 

Fordelingsmåte: auksjon 

Vare og varenummer Tollavgiftssats Mengde (tonn) Opprinnelse
Hønseegg
​​​​​​​
04.07.1100/.2100/ex. 04.07.9000
0,00 290 EU
Hønseegg
​​​​​​​
04.07.1100/.2100/ex. 04.07.9000
0,00 48 GB
Hønseegg
​​​​​​​
04.07.2100
3,78 kr/kg 1 295 WTO
Honning
​​​​​​​
04.09.0000
0,00 192 GSP og Peru

Kjøtt til messer og kjøtt slaktet i tråd med religiøse tradisjoner

Fordelingsmåte: søknad

Vare og varenummer Tollavgiftssats Mengde (tonn) Opprinnelse
Kjøtt til messer og lignende
​​​​​​​
Kapittel 2 og 16
2,40 kr/kg 35 WTO
Kosherslaktet kjøtt
​​​​​​​
Kapittel 2 og 16
Fastsettes 15 Alle land
Halalslaktet kjøtt
​​​​​​​
Kap 2 og 16
Fastsettes 150 Alle land

Fant du det du lette etter?