Første utbetaling skjer 6. september

Første del av ekstrautbetalingen skjer tirsdag 6. september, og da utbetales om lag 727 millioner kroner.

Andre utbetaling skjer 9. september

Andre del av ekstrautbetalingen skjer 9. september, og da utbetales om lag 723 millioner kroner.

Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd baseres på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Regelverket for ekstrautbetalingen er forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 og jordbruksavtalen.

 • Forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022
  1. juli fastsatte Landbruks- og matdepartementet forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022. Her framgår vilkårene for å få ekstrautbetaling.
 • Jordbruksavtalen 2022-2023
  I jordbruksavtalen 2022-2023 kapittel 7.10 framgår tilskuddssatsene og definisjoner av dyreslag, vekstgrupper m.m.
  Tilskuddssatsene som står i jordbruksavtalen er foreløpige. Landbruks- og matdepartementet fastsatte 1. juli endelige satser. De endelige satsene er lik de foreløpige satsene i jordbruksavtalen.
 • Rundskriv 2022-38 med kommentarer til regelverket og saksbehandlingsrutiner for ekstrautbetalingen

Avhengig av hvilken produksjon man har, utmåles tilskudd på grunnlag av:

 • Godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2021
  • For foretak som ikke søkte eller fikk godkjent produksjons- og avløsertilskudd for 2021, legges godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2022 til grunn (vedtak fattes i februar 2023).
 • Søkers registrerte tall i del 1 av søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. mars 2022. Tilskuddet som utbetales med grunnlag i søkers registrerte opplysninger blir korrigert mot godkjente opplysninger i forbindelse med vedtak om utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022.

I oversikten under gis en sammenstilling av hvilke tilskudd som gis på grunnlag av hvilken periode.