Til hovedinnhold

Tirsdag utbetales 727 millioner kroner i ekstrautbetaling av produksjonstilskudd

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd.

Første del av ekstrautbetalingen skjer tirsdag 6. september, og da utbetales om lag 727 millioner kroner.

I jordbruksoppgjøret ble det bestemt at ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd skal baseres på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022, og at utbetalingen skal skje i september. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd er delt opp i to utbetalingskjøringer. Den første utbetalingskjøringen skjer tirsdag 6. september, og tilskuddet som utbetales i denne kjøringen gjelder det tilskuddet som utmåles på grunnlag av godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2021. Det er arealtilskudd og distrikstilskudd for veksthusgrønnsaker og salat på friland som utbetales på grunnlag av tall fra 2021, samt husdyrtilskudd for noen dyreslag. Oversikt over hvilke opplysninger som ligger til grunn, finner du her: Tilskudd på grunnlag av godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2021.

727 millioner kroner til 37 350 foretak

Kommunene har nå fattet vedtak om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i de aller fleste saker. Tirsdag 6. september utbetaler Landbruksdirektoratet første del av ekstrautbetalingen, som utgjør om lag 727 millioner kroner i ekstrautbetaling av produksjonstilskudd. Det er rundt 37 350 foretak som er mottakere ved den første utbetalingskjøringen av ekstrautbetaling av produksjonstilskudd. Tilskuddet vil normalt være på foretakets konto innen to virkedager. Søknader som ikke er ferdig behandlet, vil få tilskudd på et senere tidspunkt. For saker som blir behandlet ferdig i løpet av de neste to ukene vil utbetaling skje i uke 39.

Vedtaksbrev i Altinn-innboksen

Alle foretak som mottar ekstrautbetalingen får vedtaksbrevet tilsendt elektronisk til foretakets innboks i Altinn, med samtidig varsling på mobil/e-post.

Andre utbetalingskjøring skjer i midten av september

Tilskuddet som skal utbetales i den andre utbetalingskjøringen, utmåles på grunnlag av søkers registrerte tall i del 1 av søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. mars 2022. Det er husdyrtilskudd som utbetales på grunnlag av registrerte tall i del 1 av søknad om produksjonstilskudd i 2022. Oversikt over hvilke opplysninger som ligger til grunn, finner du her: Tilskudd på grunnlag av opplysninger registrert i del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd for 2022.

Andre utbetalingskjøring er planlagt å skje i midten av september. Foretak mottar tilskudd ved ekstrautbetalingen i september med grunnlag i foretakets registrerte opplysninger i del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022. Dersom det i forbindelse med vedtak om utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022 godkjennes noe annet enn hva foretaket har registrert, vil foretakets tilskudd etter ordningen for ekstrautbetaling korrigeres i samsvar med dette.

Regelverk og tilskuddssatser

Regelverket for ekstrautbetalingen er forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 og jordbruksavtalen.

  • Forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022
    1. juli fastsatte Landbruks- og matdepartementet forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022. Her framgår vilkårene for å få ekstrautbetaling.
  • Jordbruksavtalen 2022-2023
    I jordbruksavtalen 2022-2023 kapittel 7.10 framgår tilskuddssatsene og definisjoner av dyreslag, vekstgrupper m.m. Tilskuddssatsene som står i jordbruksavtalen er foreløpige. Landbruks- og matdepartementet fastsatte 1. juli endelige satser. De endelige satsene er lik de foreløpige satsene i jordbruksavtalen.