Til hovedinnhold

Fredag 9. september utbetales 723 millioner kroner i ekstrautbetaling av produksjonstilskudd (andre del)

Andre del av ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd skjer fredag 9. september, og da utbetales om lag 723 millioner kroner.

I jordbruksoppgjøret ble det bestemt at ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd skal baseres på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022, og at utbetalingen skal skje i september. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd er delt opp i to utbetalingskjøringer. Den første utbetalingskjøringen ble gjennomført tirsdag 6. september. Tilskuddet som utbetales i den andre kjøringen gjelder husdyrtilskudd som utmåles på grunnlag av søkers registrerte tall i del 1 av søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. mars 2022. Oversikt over hvilke opplysninger som ligger til grunn, finner du her: Tilskudd på grunnlag av opplysninger registrert i del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd for 2022.

Siden denne ekstrautbetalingen baserer seg på foretakets registrerte opplysninger i del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022, kan utbetalingen bli korrigert når kommunen fatter endelig vedtak. Det skjer dersom det i forbindelse med vedtak om utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022 godkjennes noe annet enn hva foretaket har registrert. I slike tilfeller vil foretakets tilskudd etter ordningen for ekstrautbetaling korrigeres i samsvar med hva kommunen har endelig godkjent.

723 millioner kroner til 23 950 foretak

Kommunene har nå fattet vedtak om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i de aller fleste saker. Fredag 9. september utbetaler Landbruksdirektoratet andre del av ekstrautbetalingen, som utgjør om lag 723 millioner kroner i ekstrautbetaling av produksjonstilskudd. Det er rundt 23 950 foretak som er mottakere ved den andre utbetalingskjøringen av ekstrautbetaling av produksjonstilskudd. Tilskuddet vil normalt være på foretakets konto innen to virkedager.

Samlet har det ved begge de to ekstrautbetalingene i september blitt utbetalt om lag 1 450 millioner kroner til omtrent 38 500 foretak.

Søknader som ikke er ferdig behandlet, vil få tilskudd på et senere tidspunkt. For saker som blir behandlet ferdig i løpet av de neste to ukene vil utbetaling skje i uke 39.

Vedtaksbrev i Altinn-innboksen

Alle foretak som mottar ekstrautbetalingen får vedtaksbrevet tilsendt elektronisk til foretakets innboks i Altinn, med samtidig varsling på mobil/e-post.

Regelverk og tilskuddssatser

Regelverket for ekstrautbetalingen er forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 og jordbruksavtalen.

  • Forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022
    1. juli fastsatte Landbruks- og matdepartementet forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022. Her framgår vilkårene for å få ekstrautbetaling.
  • Jordbruksavtalen 2022-2023
    I jordbruksavtalen 2022-2023 kapittel 7.10 framgår tilskuddssatsene og definisjoner av dyreslag, vekstgrupper m.m. Tilskuddssatsene som står i jordbruksavtalen er foreløpige. Landbruks- og matdepartementet fastsatte 1. juli endelige satser. De endelige satsene er lik de foreløpige satsene i jordbruksavtalen.