Til hovedinnhold

Landbrukets verdensarvsatsing

Åtte norske verdensarvområder står i dag på UNESCOs verdensarvliste. Av disse er det spesielt tre områder der landbruket spiller en vesentlig rolle. For å styrke landbruket i disse områdene er det en egen tilskuddsordning.

Verdensarvområder

Norge har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på verdiene i verdensarvområdene. Av de åtte norske verdensarvområdene er det spesielt tre områder der jordbruket spiller en vesentlig rolle for å ivareta verdiene.

Statistikk

Tilstand og utvikling i kulturlandskapet basert på tall fra de økonomiske virkemidlene produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd (RMP) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Kontakt

Har du spørsmål om jordbrukets verdensarvsatsing? 

Ta kontakt med kommunen ved spørsmål om tilskudd og lokale tiltak. 

Fant du det du lette etter?