Til hovedinnhold

UTGÅTT - Søknadsåret 2021

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning

Min side - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Når du har logget inn i søknaden via Altinn, kommer du først inn til «Min side». På denne siden finner du en oversikt over viktige datoer og lenker til veiledning og regelverk.

Her finner du også knappen for å gå inn i din søknad om produksjonstilskudd. Der  ser du også søknadsstatus og tidspunkt for siste  lagring. Dersom du har lagret søknaden (for å fortsette utfyllingen senere) men ikke har sendt inn søknaden enda, vil søknaden ha status «Under registrering» . Når du har sendt inn søknaden, vil status være «Søknad sendt».

Nederst på Min side finner du vedtaksbrev og tidligere leverte søknader (siste innleverte versjon).

Fant du det du lette etter?