Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/46 UTGÅTT

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1 Føremål

§ 1 

Tilskotet skal bidra til å sikre at føretak med husdyr- og planteproduksjon får tilgang på kvalifisert hjelp til avløysing ved sjukdom og i krisesituasjonar. 

Kilde: Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 

Det er et mål at landbruksvikarordningen er landsdekkende slik at det er tilgjengelig kvalifiserte landbruksvikarer der det er behov for det. Tilskuddet skal bidra til å sikre dette. Landbruksvikarer skal yte kvalifisert hjelp til foretak med husdyr- og planteproduksjon når det oppstår sykdom, skade eller dødsfall som gjør at den som har det daglige ansvaret i foretaket ikke kan utføre arbeidet sitt. Det kan også oppstå andre krisesituasjoner der det er nødvendig med landbruksvikar. Landbruksvikaren skal kunne komme på kort varsel.  

Det er virksomheter som tilbyr avløsning, i dette dokumentet omtalt som avløserlag, som kan få tilskudd. Jordbruksavvtalen oppstiller ulike krav til hva som skal til for å kunne regnes som et avløserlag. Se egen omtale av disse under § 4. 

Fant du det du lette etter?