Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/8 UTGÅTT

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Reglene om tilskudd til landbruksvikarordningen er å finne i  

  • Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga (landbruksvikarforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2008. 
  • Jordbruksavtalen punkt 9.4. 

Dette rundskrivet er en videreføring av rundskrivet som gjaldt i 2021. Vi lager en egen versjon for 2022 fordi rundskrivet for 2021 bare ble publisert på Landbruksidrektoratets nettsider og aldri ble sendt ut til statsforvalterembetenes postmottak.

Det er ingen endringer i regelverket eller retningslinjene for tilskuddsordningen i år. Feltene i søknads- og rapporteringsskjemaet som avløserlagene som mottar tilskuddet skal fylle ut er de samme, men skjemaet er delt opp i litt flere seksjoner for å gi litt bedre oversikt og sikre mellomlagring. Dette er kun endringer av praktisk art og påvirker ikke hvordan regleverket skal forståes.
 

Fant du det du lette etter?