Det er fire ulike prissystemer innenfor landbruket. Målprissystemet er priser som avtales i jordbruksavtalen, og er priser jordbruket reelt sett skal kunne oppnå i et balansert marked. I volummodellen skal markedsregulator fastsette og informere om pris for hvert halvår. Innen referanseprissystemet fastsettes pris, med basis i prisuttaket i foregående avtaleår, som grunnlag for administreringen av tollvernet. For øvrige produkter er det fri prisdannelse i markedet.