Om kvoteordningen

En kvote er en rett til å produsere en gitt mengde melk, i løpet av en bestemt periode. I kvoteordningen for melk skilles det mellom grunnkvote og disponibel kvote.