Til hovedinnhold

14 mill. kroner til bærekraftig bruk av plantevernmidler

Landbruksdirektoratet har innvilget 14 mill. kroner til prosjekter som skal bidra til å redusere bruk og risiko ved bruk av kjemiske plantevernmidler for 2024.

Sprøyting av kobber i frukt- og bærproduksjon Foto Anette Tjomsland Spilling Nibio.png
Sprøyting i frukt- og bærproduksjon Foto Anette Tjomsland Spilling / NIBIO

Bruk av kjemiske plantevernmidler er utbredt i norsk landbruksproduksjon, til tross for helse- og miljøeffekter knyttet til dette. For å redusere avhengigheten av kjemikalier, er det viktig å både styrke og spre kunnskapsgrunnlaget.

Høsten 2023 mottok Landbruksdirektoratet 21 søknader om prosjektmidler til bærekraftig bruk av plantevernmidler. Disse ble vurdert i samarbeid med Mattilsynet ut fra målene i Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler og de prioriterte fagtemaene i utlysningsteksten.

Prioriterte fagtemaer 2024:

  • Kroniske og akutte helseeffekter av plantevernmidler
  • Plantevernmidler i jord og vann
  • Plantevernmidler under norske forhold og hensyn til pollinatorer
  • Integrert plantevern
  • Informasjon/riktig bruk av plantevernmidler

Prosjekter som har fått støtte

Av totalt 13 prosjekter som fikk tilskudd for 2024, var 3 en videreføring av tidligere oppstarta prosjekter. Tabellen nedenfor viser innvilgede prosjekter som har startet opp/fortsatt i januar 2024.

Prosjekteier Prosjekttittel Tildeling (kroner)
NIBIO Plantevernmidler i grunnvann i jordbruksområder 2024‐25 (videreført) 690 000
NIBIO Vil droner i plantevern gi redusert bruk av kjemiske plantevernmidler 1 500 000
NLR Avdriftsreduksjon og klassifisering av sprøyteutstyr 1 700 000
NIBIO Plantevernmidler i kantsoner og eksponering av nytteinsekter 1 785 000
NIBIO Kobber i jord og sediment i fruktdyrkingsområder og effekten på jordhelsen 1 420 000
NINA Glyfosat og honningproduksjon hos honningbier Apis mellifera (videreført) 500 000
NIBIO Behandling av granplanter med plantehormonet 500 000
NIBIO Stedsspesifikke varsler og bedre datagrunnlag i VIPS 600 000
NIBIO REKORN 1 620 000
NIBIO Lavrisikomidler mot skadegjørere i korn og potet i Norge 2 500 000
NLR Alternative midler, bekjempelse av meldugg  i jordbærproduksjon 255 000
NIBIO Plantevernleksikonet (videreført) 370 000
NLR Økt IPV-kunnskap hos planteprodusentene 560 000

Mer informasjon om disse prosjektene kan du lese på våre prosjektsider.

Ønsker å se mer på helseeffekter ved bruk av plantevernmidler

Semona Issa 2.png
Semona Issa

–Vi mottar mange gode søknader hvert år, og høsten 2023 var intet unntak. Likevel vil vi oppfordre alle aktører som er opptatt av planteverntematikken til å søke fremover, sier rådgiver Semona Issa i Landbruksdirektoratet.

–I utlysningsteksten har vi pekt på et spesielt behov for kunnskap om eksponering for plantevernmidler og de faktiske akutte og kroniske helseeffektene som følger av det. Vi håper å motta flere søknader om dette temaet i høstens søknadsomgang, fortsetter Semona Issa.

Neste mulighet for å søke om tilskudd fra Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler til prosjekter med oppstart/videreføring i 2025 er høsten 2024.

Her finner du mer informasjon om ordningen og utlysningen.

Kontakt

Semona Issa