Til hovedinnhold

20 millioner til økoprosjekter i hele verdikjeden

Landbruksdirektoratet har innvilget 20,5 millioner kroner til 13 økologiske prosjekter med oppstart i 2024.

Økologiske tomater Foto Colourbox.jpg
Økologiske tomater Foto: Colourbox

Prosjektene dekker hele verdikjeden for økologisk produksjon og forbruk, og gis via tre ulike programmer; Utviklingstiltak innen økologisk landbruk, Klima- og miljøprogrammet og Nasjonale tilretteleggingsmidler.

Regjeringens mål for økologisk jordbruk er å dekke etterspørselen etter økologisk mat med norsk produksjon, så langt det er mulig.  

Den økologiske verdikjeden er umoden i den forstand at den er preget av et relativt lite utvalg og små volum som gjør det utfordrende å tilfredsstille forbrukeren og skape rasjonelle og effektive verdikjeder.

–Vi er fornøyd med utvalget av prosjekter som har fått støtte i 2024. Samlet dekker disse hele verdikjeden, med tiltak rettet mot både forbruker, dagligvare, storhusholdning, foredling, og gårdbruker, sier rådgiver Helge Vittersø i Landbruksdirektoratet.

–Det er også viktig å videreutvikle det økologiske jordbruket, og å formidle overføringsverdien fra økologisk til vanlig jordbruk slik at hele landbruket kan dras i miljøvennlig retning, kommenterer Vittersø.

Listen viser hvilke prosjekter som har fått tildeling i 2024. Du kan lese mer om enkelte av de allerede, da klikker du på lenkene i prosjektnavnet.

Prosjekteier Prosjekt Tilsagn (i kr)
  Utviklingstiltak økologisk jordbruk:  
Lykkehaven AS Bonden i Butikk 1 471 085
Medier og Ledelse AS Økologisk mat i fem redaksjoner og nytt nettsted 1 193 500
Økologisk Norge Landbrukets Økoløft - sammen for økt produksjon, omsetning og forbruk av norsk økologisk mat 2024 3 850 000
Agrianalyse AS Sårbarhet for økologiske grøntkulturer 650 000
Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Dyrking av økologisk fôrkorn i Rogaland 331 400
Mattilsynet Utredninger og drift av Regelverksutvalget for økologisk produksjon 2024 300 000
Matvalget - Debio-Info AS Anbud år 2 av 3 Bærekraftige og økologiske menyer i storhusholdning 4 000 000
Matforskingsinstituttet NOFIMA Anbud år 2 av 3 Produktutvikling økologiske produkter fra norsk jordbruk 3 000 000
     
  Klima- og miljøprogrammet (KMP) tema økologisk:  
Norsk Landbruksrådgiving Øst Målretta beite for bedre jord- og økosystemhelse år 3 880 670
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi Sortsblandinger i bygg - for høyere og mer stabil avling i økologisk produksjon 1 210 000
     
  Nasjonale tilretteleggingsmidler (NT) - tema Økologisk:  
Norsk Senter for Økologisk Landbruk NORSØK  "Læremateriell for bygninger og uteareal for økologisk husdyrhold" 308 700
Sogn jord- og hagebruksskule Dyrking av økologisk kjernefrukt - Hvordan utvikle store frukttrær for et norsk klima og marked? 1 315 155
Norsk Landbruksrådgivning "Prosjekt Kornåret – datadrevet innsikt i årets kornproduksjon" 1 980 000
     
Tilsagn til sammen   20 490 510

Ny utlysing kommer til sommeren med frist i september. Vi ønsker nye søkere og prosjektidéer velkommen – lurer du på om dette er noe for deg, følg med!

Her kan du se hvilke prosjekter som har fått tilskudd

Les også rapporten om produksjon og omsetning av økologiske jordbruksvarer i 2023  

 

Kontakt

Helge Vittersø