Til hovedinnhold

Anbefaler å videreføre regulert bruk av utenlandske treslag til skogbruksformål

Miljø- og landbruksmyndighetene opprettholder sitt forslag til en revidert forskrift om utenlandske treslag til skogbruksformål.

Høringen av en revidert forskrift er gjennomført, og direktoratene har nå gitt sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet. Direktoratene anbefaler at det vedtas en revidert forskrift som fortsatt åpner for en regulert bruk av utenlandske treslag i det norske skogbruket, men hvor skogeiers ansvar for å drive spredningskontroll er skjerpet og konkretisert.

Les hele saken hos Miljødirektoratet