Til hovedinnhold

Betaler ut 14,9 milliarder kroner til norske bønder

Onsdag 15. februar utbetaler Landbruksdirektoratet 14,9 milliarder kroner i produksjons-og avløsertilskudd til nærmere 37 500 jordbruksforetak. 

Dette er en økning på over fire milliarder kroner sammenlignet med fjorårets utbetaling av ordinært produksjons- og avløsertilskudd. I 2022 skjedde det i tillegg en ekstrautbetaling på 754 millioner kroner som ble utbetalt sammen med hovedutbetalingen 2022 og en ekstrautbetaling på 1,45 milliarder kroner som ble utbetalt høsten 2022.

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse på en rekke tilskudd i jordbrukssektoren. Formålet er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Tilskudd til avløsning gjør at bønder med husdyr får avlastning, slik at de kan ta ferie og ha en ordnet fritid. 

Penger på konto denne uka  

Det er altså nærmere 37 500 foretak som får utbetalt produksjons- og avløsertilskudd denne uka. Søknadene fra 2022 er grunnlaget for utbetalingen. 

Linn-Borsheim-(2).jpg

– Kommuner, statsforvalterne og Landbruksdirektoratet har avsluttet behandlingen av de fleste søknadene. Søkerne vil normalt motta pengene innen fredag 17. februar. Enkelte søknader er enda ikke ferdigbehandlet, men erfaringsmessig blir mange av disse innvilget på et senere tidspunkt, sier seksjonssjef Linn Borsheim i Landbruksdirektoratet. 

Datasett, med blant annet oversikt over tilskuddsutbetalingene til foretakene, blir publisert på Felles datakatalog – data.norge.no rundt uke 10.

Tilskuddssatser 

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 20. januar i år endelige satser for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for søknadsåret 2022.   

Satsene for driftstilskudd til melkeproduksjon for ku- og geitemelk ble økt med 3 500 kroner per foretak. Utover det er de endelige satsene lik de foreløpige satsene i  jordbruksavtalen 2022 – 2023

Korrigering av ekstrautbetaling 

I fjorårets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022 gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd. Ekstrautbetalingen skjedde i september 2022.  

Foretak som nå har fått godkjent andre opplysninger ved behandling av søknaden, vil få korrigert ekstrautbetalingen ved utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd for 2022. 

Ekstrautbetaling til nye foretak 

Foretak som ikke mottok ekstrautbetaling på grunnlag av søknad om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2021, men som har søkt om tilskudd for søknadsåret 2022, vil motta ekstrautbetaling for godkjente opplysninger i forbindelse med vedtak om tilskudd for 2022. Ekstrautbetalingen er planlagt utbetalt fredag 3. mars 2023. 

For mer informasjon se: Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022

Har du spørsmål om utbetalingen?  

Har du spørsmål om produksjons- og avløsertilskudd? Ta kontakt med din kommune. 

 

 

Kontakt

Linn Borsheim

Telefon: 57_49_51_32_55_56_32_55_54_55

Mobil: 57_49_51_32_55_56_32_55_54_55