Til hovedinnhold

Enighet om Reindriftsavtale 2024/2025

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) har i dag blitt enige om ny reindriftsavtale for 2024/2025.

Den inngåtte avtalen har en ramme på 225 mill. kroner. Dette er en økning på 25 mill. kroner fra inneværende avtale, og utgjør en prosentvis økning på 12,5 prosent. Siden reindriftsavtalen ble etablert har det ikke vært tilsvarende økning av rammen, og understreker at regjeringen legger til rette for å styrke rammevilkårene for reindriftsnæringen.

Les hele saken hos regjeringen.no