Til hovedinnhold

Fakta om hveteproduksjon, eksport og import

Matforsyning og -sikkerhet er satt på dagsorden som følge av krigen. Hva betyr det for Norge at både Ukraina og Russland er store eksportører av hvete til verdensmarkedet?

Hvete utgjør 82 prosent av totalt matkornforbruk i Norge i 2021, og som vi tidligere har omtalt øker norskprodusert mathvete. Vi importerer fra flere land, og de største importlandene er Tyskland og Polen. Vi er derfor ikke avhengig av kornimport fra Russland og Ukraina. Effektene av krigen i Ukraina på matforsyningen vil først og fremst være økte priser som følge av urolige markeder.

De største hveteprodusentene i verden

I grafen ser vi de ti største hveteprodusentene i verden, etter produksjonsmengder i 2020–2021. Russland er verdens fjerde største hveteprodusent, mens Ukraina er nummer sju.

image-20220310105917-1.png

Flere av disse landene produserer i hovedsak til sin egen befolkning. En oversikt over verdens største eksportørland ser derfor litt annerledes ut. Russland er den største eksportøren i verden, mens Ukraina er sjette størst.

De største hveteeksportørene i verden

image-20220310105917-2.png

Lite norsk import fra Ukraina og Russland

Norske matmelmøller importerer mest mathvete fra Polen, Tyskland og Sverige. Ellers varierer importen noe, med innslag fra Russland, Litauen, Danmark og andre europeiske land. Det har ikke vært mathveteimport fra Ukraina de siste ti årene, med unntak av et svært lite volum i 2019.

image-20220310105917-3.png

Norge er altså ikke avhengig av å importere mathvete fra Ukraina og Russland. Krigen får derimot konsekvenser for prisutviklingen internasjonalt.

Prisene stiger

Internasjonale hvetepriser er for tiden rekordhøye. Det er svært uvanlig at importhvete uten ilagt toll er dyrere enn norsk hvete, men dette har vært situasjonen siden midten av 2021.

Hovedårsaken til prisoppgangen er økt etterspørsel på verdensmarkedet, samtidig som tilgangen er begrenset på grunn av værutfordringer i viktige produsentland. Ukraina-krigen kommer på toppen av dette, og har ført til en ny pristopp i slutten av februar og starten av mars 2022.

Hvordan prisene vil utvikle seg videre er krevende å si noe om, men det samlede bildet tyder på at det kan bli høye priser en stund framover. Her ser vi prisutvikling på mathvete fra Nord-Amerika og Europa sammenlignet med norsk engrospris siden 2007.

image-20220310105917-4.png

 

Kontakt

Andreas Myklebust Moksnes