Til hovedinnhold

Forbereder lagring av matkorn

Neste år blir det klart hvem som skal drive beredskapslagring av matkorn. Landbruksdirektoratet inviterte nylig markedsaktørene for å få innspill i forberedelsene til anbudsprosessen.

Allerede i 2024 skal det legges 15.000 tonn korn på lager, til dette er det satt av 64 mill. kroner. Deretter skal vi følge en årlig opptrappingsplan frem til 2029, da vi skal ha 82.500 tonn matkorn på lager. Dette tilsvarer tre måneders forbruk. Staten skal eie kornet, men private aktører skal kjøpe inn kornet og lagre det på kontraktbasis for staten.

Mari Vengnes_.jpg
Seniorrådgiver Mari Vengnes

–Vi jobber nå med konkurransegrunnlaget for anbudsprosessen, og ønsker innspill fra markedsaktørene i denne fasen, forteller seniorrådgiver Mari Vengnes i Landbruksdirektoratet. Seks kontrakter skal lyses ut i løpet av 2024, den første vil gjelde lagring av 15 000 tonn korn som allerede høsten 2024 skal være i hus.

Som lagringsvare skal det benyttes hvete, ikke mel eller annen foredlet vare. Driftsoperatøren/ene skal være ansvarlig for at kvaliteten på kornet ikke forringes. Kornet kan være både norsk og importert, og det kan lagres integrert med driftsoperatørens/enes øvrige lager.

Nyttige innspill fra markedsaktørene

Landbruksdirektoratet skal ha forvaltningsansvaret for beredskapslagringen.  –Det er viktig for direktoratet å få innspill fra markedsaktørene i tidlig fase av prosessen. Vi inviterte derfor til et dialogmøte den 6. september. Dette var nyttig, og vi tar med oss konkrete innspill i jobben videre med anskaffelsesdokumentene, kommenterer Vengnes.

Retningslinjer og anskaffelsesdokumenter vil bli sendt på høring i månedsskiftet september/oktober 2023.

Landbruksdirektoratet tar sikte på å kunngjøre konkurransen om kontrakter i begynnelsen av 2024.  

Les rapporten om Beredskapslagring av matkorn - Forslag til utforming

Les også rapporten Beredskapslagring av korn fra juni 2022

Kontakt

Mari Vengnes