Til hovedinnhold

Foreslår økte satser ved produksjonssvikt

Ekstremværet Hans gir store utfordringer for mange bønder. Regjeringen vil derfor foreslå for Stortinget å øke satsene for tilskudd ved produksjonssvikt.

Tilskudd ved produksjonssvikt er en ordning i jordbruksavtalen som skal hjelpe bønder i en krevende og uavklart situasjon. Formålet er å redusere økonomiske tap som skyldes klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. 

For å hjelpe bønder som nå står i en vanskelig situasjon, vil regjeringen foreslå å innføre de nye satsene allerede fra produksjonssesongen 2023. I tillegg foreslår regjeringen å heve taket for tilskudd per vekstgruppe 

Les mer på Landbruks- og matdepartementets sider. 

Du kan lese mer om produksjonssvikt etter tørken her og om naturskade som følge av Hans her.