Til hovedinnhold

Forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 er nå fastsatt

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 mill. kroner.

1. juli fastsatte Landbruks- og matdepartementet forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022.

Regelverket for ekstrautbetalingen er forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 og jordbruksavtalen 2022–2023.

  • Forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022
    I forskriften framgår vilkårene for å få ekstrautbetaling.
  • Jordbruksavtalen 2022–2023
    I Jordbruksavtalen 2022–2023 kapittel 7.10 framgår tilskuddssatsene og definisjoner av dyreslag, vekstgrupper m.m.

Tilskuddssatsene som står i jordbruksavtalen er foreløpige. Landbruks- og matdepartementet fastsatte 1. juli endelige satser. De endelige satsene er lik de foreløpige satsene i jordbruksavtalen.

Mer informasjon om ekstrautbetalingen finner du under Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022