Til hovedinnhold

Har du nok spredeareal etter forslag til ny gjødselbrukforskrift?

Ny gjødselbrukforskrift er ute på høring, og mange bønder lurer på hvordan de nye grensene for fosformengde per dekar vil slå ut. En ny kalkulator kan regne ut mengde fosfor ut fra hvor mange dyr du har – sjekk om du har nok spredeareal.

Kalkulatoren er laget som en hjelp til å anslå hvordan de foreslåtte reglene vil slå ut på det enkelte bruk.

Rannveig Bø Fløystad.jpg
Rannveig Bø Fløystad

–Kalkulatoren beregner hvor mye fosfor som produseres ut fra antall dyr på foretaket. Du legger inn arealene du disponerer, og ser om dette er tilstrekkelig eller om du må bortskaffe gjødsel, sier seniorrådgiver Rannveig Bø Fløystad i Landbruksdirektoratet. Kalkulatoren er enkel i bruk. Det er Landbruksdirektoratet i samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland som har laget den.

Kalkulatoren finner du på våre hjemmesider.  

Ny gjødselbrukforskrift er på høring

I forslaget som ble sendt på høring fra Landbruks- og matdepartementet 20. mars er det satt grenser for hvor mye fosfor det er lov til å spre i ulike deler av landet. De nye fosforgrensene er foreslått innført over tid, og grensene vil derfor være forskjellige i ulike tidsperioder. Det er benyttet nye normtall for hvor mye fosfor de ulike dyreslagene skiller ut.

Det er Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som har sendt forslag til ny gjødselbrukforskrift på høring med frist 20. juni 2024.

Se departementets hjemmeside for høringsdokumenter.

IMG_0400-1200px.jpg
Traktor med gjødselspreder

 

Kontakt

Rannveig Bø Fløystad