Til hovedinnhold

Har du spørsmål rundt søknadsbehandlingen om tilskudd ved produksjonssvikt?

Det er mange bønder som har vært i en vanskelig situasjon i år, og regjeringen har derfor kommet med flere tiltak for å lette på situasjonen.

Dette gjelder blant annet nye satser fra og med årets sesong, heving av taket for tilskudd per vekstgruppe og forenklet saksbehandling for grovfôr.

Det ble sendt inn 7466 søknader om produksjonssvikt før fristen 31. oktober.

Det er statsforvalterne som fatter vedtak om tilskudd ved produksjonssvikt, men før en søknad kan behandles av statsforvalterne, skal kommunene ha gitt en uttalelse til denne. Mange kommuner og statsforvaltere i områdene som var berørt av tørke og flom har økt ressursene for å håndtere store søknadsmengder.  Det gjøres en stor innsats både i kommunene og hos statsforvalterne for å få betalt ut tilskudd så raskt som mulig.

Ved årsskifte er det utbetalt ca. 392 millioner kroner i tilskudd ved produksjonssvikt.

Øvre grense for utbetaling av til skudd er økt til kr. 1,8 mill. for vekstgruppene potet, grønnsaker, frukt og bær gjeldende fra og med skadeåret 2023. For korn og annet frø til modning og grovfôr er ny øvre grense for utbetaling av tilskudd midlertidig for skadeåret 2023 satt til kr. 1,8 mill. Fra og med skadeåret 2024 vil ny øvre grense for korn og grovfôr være kr. 900 000. Endringene er fastsatt i forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon.

De nye satsene, som gjelder fra og med skadeåret 2023, er fastsatt i forskrift om satser for og beregning av tilskudd ved plante- og honningproduksjon