Til hovedinnhold

Hogst og tømmerpriser fortsetter opp

Innmålt volum etter første halvår viser at avvirkninga så langt i år er på 6,4 millioner kubikkmeter, og det er 0,4 millioner kubikkmeter høyere enn ved samme tidspunkt i 2023. Prisene fortsetter å stige både for massevirke og sagtømmer.

hogst og priser 1 halvår 2024.png

Av tallene for innmålt tømmer første halvår 2024, framgår det at prisene på massevirke, som begynte å øke i 2022 og fortsatte gjennom 2023, fortsetter også å øke i 2024.

Prisøkningen fra desember til juni på massevirke gran var på 9 prosent. Gjennomsnittlig massevirkepris for gran var i juni 2024 på 513 kr/m3.

Gjennomsnittlig massevirkepris for furu var i juni på 491 kr/m3, en økning på 16 prosent i løpet av første halvår 2024. 

For massevirke lauv var prisen i juni på 557 kr/m3, som er en økning på 6 prosent første halvår 2024.

Også prisene for sagtømmer økte første halvår 2024. For sagtømmer av gran og furu var prisen i juni henholdsvis 790 og 751 kr/m3, det vil si en økning på 14 og 15 prosent i første halvår.

For utfyllende tall om tømmeravvirkning og -priser, se Landbruksdirektoratets nettside  

 

Kontakt

Reidun Gomo