Til hovedinnhold

Hogsten første kvartal 2023: Høyere priser og litt mindre volum

Innmålt hogstvolum etter 1. kvartal viser at avvirkninga så langt i år er på 3,1 millioner kubikkmeter. Dette er noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

Innmålt volum i årets tre første måneder er 167 000 kubikkmeter lavere enn for samme periode i fjor.  Hogsten i 2022 endte på rekordhøye 11,63 millioner kubikkmeter.  Det er for tidlig å spå om vi når samme nivå i 2023.  

hogst 1 kv 2023.png
Hogst 1. kvartal 2023 sammenlignet med 2022. Kilde Landbruksdirektoratet.

 

Av tallene for innmålt tømmer i 1.kvartal 2023 framgår det at prisøkningen på massevirke, som startet i 2022, har fortsatt i 2023. Prisøkningen fra desember til mars på massevirke gran var på 8,6 prosent. Gjennomsnittlig massevirkepris for gran var i mars 2023 var på 418 kr/m3.

Gjennomsnittlig massevirkepris for furu var i mars på 383 kr/m3, en økning på 7,6 prosent i løpet av 1.kvartal.

For massevirke lauv er prisen i mars rekordhøy med hele 522kr/m3. Dette er et prisnivå man ikke sett tidligere.

Prisene for sagtømmer har gått noe ned i løpet av 1. kvartal 2023.For sagtømmer av gran og furu var prisen i mars henholdsvis 607 og 593 kr/m3.

For utfyllende tall omkring tømmeravvirkning og -priser se Landbruksdirektoratets nettside