Til hovedinnhold

Høye fangster av granbarkbille i 2023

Fangstene av stor granbarkbille gikk i år opp i alle fylker med unntak av Vestfold og Nordland. De regionene som har særlig høye billetall er Akershus og Oslo, Buskerud og Oppland.

I Buskerud, Hedmark og Telemark var fangstene de høyeste på 10-20 år, og i Oppland var fangstene de høyeste noensinne. 

Vindfelt skog i Nore og Uvdal Foto Landbruksdirektoratet.jpg
Stormfelt skog i Nore og Uvdal

Oppblomstring i stormfelte trær fra 2021

Flere av områdene med høye billetall er områder som ble rammet av stormen i november 2021.

– Vi ser gjerne at det går noen år fra en større hendelse som svekker skogen inntreffer, til vi ser en økning av barkbillepopulasjonen. De høye billetallene i år kan derfor være et resultat av vindfellingene, kommenterer rådgiver Silje Stavdal.

NIBIO viser i den ferske rapporten Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelser i 2023 til egne analyser og tidligere observasjoner som tilsier at forsinkelser av skader kan være treårig. I så fall kan man vente en populasjonstopp i 2025, tre år etter at vindfelte trær ble tilgjengelig for barkbillene sommeren 2022. Vi vet at noe av det vindfelte virket har hatt rotkontakt og dermed har holdt seg friskt også inn i 2023.

Også i 2023 har billene hatt gode forhold

Sommeren 2023 startet varm og tørr på Sør- og Østlandet men ble avsluttet svært fuktig og kald. Starten på sesongen var gunstig for barkbillene og som sannsynligvis rakk å gjennomføre en generasjonsutvikling. Dermed la trolig ikke den våte avslutningen av sesongen en demper på barkbillepopulasjonen i 2023.

Silje Stavdal.jpg
Silje Stavdal, Landbruksdirektoratet

–Mange faktorer spiller inn på videre populasjonsutvikling, derfor er det viktig for skogeiere, kommuner og tømmerkjøpere å følge med på skogen i 2024 - særlig i de berørte områdene, sier Stavdal. Landbruksdirektoratet vil også oppfordre til å følge ekstra godt med på risikovarselet i 2024-sesongen.

Les mer om barkbilleberedskap

Her finner du faglig beredskapsplan for stor granbarkbille

Barkbilleovervåking i Skogportalen

Utdypende informasjon om risikovarselet finnes på NIBIO sine nettsider om barkbilleovervåking

NIBIO sitt temahefte for stor granbarkbille

 

Kontakt

Silje Stavdal