Til hovedinnhold

Innlevering av Melding om reindrift er utsatt til 19.april 2022

Etter en utfordrende vintersesong der mange distrikter har fått erklært beitekrise, har forvaltningen fått henvendelser fra reindriftsnæringa  om å utsette fristen for innlevering av melding om reindrift.

Utsettelse av innlevering er et tiltak som skal bidra til at  reindriftsutøvere som er berørt av beitekrisa, får lengere tid til å levere Melding om reindrift.  I samråd med statsforvalterne i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark samt Landbruks- og matdepartementet, har Landbruksdirektoratet besluttet å forlenge fristen for innlevering til 19.april 2022.

Melding om reindrift

Boazodoallodieđáhus

 

Kontakt

Liv Berit Hætta

Telefon: 55_56_54_48_54_50_49_50

Mobil: 57_48_53_32_55_57_32_48_55_57