Til hovedinnhold

Kommuner kan nå søke tilskudd til å utarbeide jordvernstrategi

Som planmyndighet er kommunene helt sentrale i arbeidet med jordvern fremover. Nå kan kommunene søke tilskudd til arbeid med jordvernstrategi. I år ligger 1,87 mill. kroner i tilskuddspotten.

Jordbrukslandskap_Foto LMD.JPG
Jordbrukslandskap Foto: Landbruks- og matdepartementet

–Kommunestyrene har fått ny sammensetning etter valget i fjor høst, og mange er i startgropa eller kanskje i gang med å se på rullering av kommuneplanens arealdel. I denne prosessen kan jordvernstrategien bli et unikt verktøy for å få sikre økt lokal kunnskap om arealene og ta smarte valg for matjorda i kommunen, sier rådgiver Oda Gundersen Rolfsjord i Landbruksdirektoratet.

Verden i endring gjør matsikkerhet og jordvern viktigere enn noen gang

Jordvernets betydning for norsk matsikkerhet er forsterket i lys av endret geopolitisk situasjon, bedre kunnskap om konsekvenser av klimaendringer og andre forhold som kan svekke global matproduksjon.

Oda Gundersen Rolfsjord.jpg
Oda Gundersen Rolfsjord

Kampen om den dyrka og dyrkbare jorda skjer daglig når industri, boliger, samferdsel og annen infrastruktur trenger nye arealer. Og den skjer i kommunene som er planmyndigheten. Jordvern blir derfor stadig viktigere.

–Når kommunene lager sine egne jordvernstrategier, gjennom en bred prosess både med politikere, fagfolk og innbyggere, vil det kunne skape økt oppmerksomhet og bevissthet lokalt om verdien av dyrka og dyrkbar jord, kommenterer Gundersen Rolfsjord. 

Hvem kan søke

Tilskuddsordningen er en del av den nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt i 2021. Tilskudd kan gis til kommuner som utarbeider kommunal jordvernstrategi. Tilskuddspotten har økt årlig siden oppstart i 2022. I år ligger der 1,87 millioner kroner.

Landbruksdirektoratet vil prioritere søknader etter følgende kriterier dersom det blir mange om beinet;

  • Kommuner med stort utbyggingspress på jordbruksareal
  • Kommuner som snart skal rullere kommuneplanen
  • Kommuner med arealer ute av drift
  • Geografisk spredning av kommunene kan også tillegges vekt

Her kan du lese hele utlysingen

Tilskuddene forventes å ligge på cirka 100 000 kroner per kommune også i 2024.  Størrelsen på tilskuddsbeløpet kan likevel variere etter antall søknader og om flere kommuner går sammen om å søke. Det er derfor viktig at kommunen oppgir søknadsbeløpet i søknaden.

Søknadsfristen er 20. august 2024

26 kommuner har fått tilskudd allerede

Follo (Nesodden, Frogn, Nordre Follo, Ås, Vestby)

Vestvågøy

Ringsaker

Gran (Gran, Nittedal, Jevnaker)

Østre Toten

Ørsta

Melhus

Bærum

Ål

Moss og Råde

Alstahaug

Lyngdal

Hadsel og Sortland

Arendal

Lier

Aurskog-Høland

Eidsvoll

Giske

I verktøykassa for jordvern finner du eksempler på kommunale jordvernstrategier

 

Kontakt

Oda Gundersen Rolfsjord