Til hovedinnhold

Landbruksdirektoratets årsrapporter 2022

I 2022 ble det satt mange rekorder. Lurer du på hva som rører seg i jord- og skogbruk samt i reindriften, finner du svaret i årsrapportene fra Landbruksdirektoratet.

Den geopolitiske situasjonen preget fjoråret. Uro internasjonalt fikk store konsekvenser for økonomien i 2022, men landbruksbasert næringsliv viste at de evner å mobilisere og omstille seg, selv om det medførte økte kostnader og vanskeligheter.

Stigende matpriser

− Det er grunn til å være imponert over den innsatsen som ble lagt ned blant aktørene i verdikjeden for mat gjennom 2022, sier administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Sjokket av krigsutbruddet i Ukraina 22.februar sendte flere råvarepriser til nye høyder og året ble preget av høye energi-kostnader. I mars 2022 nådde FAO sin matvareprisindeks det høyeste nivå siden den ble etablert i 1990. Planteolje, korn og meierivarer ledet an i prisoppgangen. Stigende kostnader og store bevegelser i prisene på verdensmarkedet øker usikkerhet fremover.

− Dette vil påvirke verdiskapningen og rammebetingelsene for norsk og internasjonal matproduksjon de kommende årene, sier Rolfsen.

J Rolfsen.jpg
Jørn Rolfsen, adm. direktør i Landbruksdirektoratet. 
Foto: Torbjørn Tandberg

Rekord i norske skoger

Skogeierne solgte rekordhøye 11,63 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2022. Dette er det høyeste målte avvirkningstallet i norske skoger som noensinne er registrert.

Rolfsen peker på at FAOs matvareindeks steg med 35 prosent på 18 måneder grunnet økte kostnader på særlig energi og gjødsel.

 – Store bevegelser på verdensmarkedet gir økt usikkerhet fremover, og vil påvirke rammebetingelsene for norsk og internasjonal matproduksjon, skriver Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratets årsrapport for 2022.

Bredt arbeid

Landbruksdirektoratet iverksetter landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet. Direktoratet leverer en rekke tjenester av stor økonomisk betydning til landbruksbasert næringsliv. I tillegg lager direktoratet en rekke utredninger og analyser til Landbruks- og matdepartementet (LMD), som er eier- og oppdragsdepartement.

Årsrapportene for 2022 kan du lese her:

Landbruksdirektoratets årsrapport

Landbrukets utviklingsfond 

Reindriftens utviklingsfond