Til hovedinnhold

Markerer en ny hverdag for reindriftsnæringen

Landbruksdirektoratet lanserer i dag nye digitale løsninger, ReinDig, for reindriften i Sámi Siida i Alta.

Landbruksdirektoratet, reindriftsnæringen og Statsforvalterne har samarbeidet om å utvikle nye digitale løsninger, ReinDig, for søknader og skjema som benyttes for rapportering i reindriftsnæringen. Onsdag 22. mai ble nye digitale løsninger for reindriftsnæringen lansert under en seremoni i Sámi Siida i Alta, der statssekretær Wenche Westberg i Landbruks- og matdepartementet deltok. I 2022 ble reinmerkeappen Mearka lansert, som var første milepæl i digitaliseringen.

- Det er en merkedag for reindriften at melding om reindrift og søknad om tilskudd nå er digitalisert. I tillegg er store deler av saksbehandlingen automatisert. Dette forenkler hverdagen for både næringen og forvaltningen, sier Jørn Rolfsen som er administrerende direktør i Landbruksdirektoratet.

Widar Skogan, direktør i Avdeling reindrift,  Johan Ivar Gaup,  Wenche Westberg, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet  og Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet.
Widar Skogan, direktør i Avdeling reindrift, Johan Ivar Gaup, Wenche Westberg, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet og Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet. Foto: Landbruksdirektoratet

Raskere og mer brukervennlig

Med dagens lansering får hele næringen, fra reindriftsutøvere på vidda via slakterier til myndighetene, et nytt verktøy som vil forenkle og effektivisere hverdagen. Gjennom den nye digitale løsningen kan siidaandelsleder endre i siidaandelens medlemsliste, fylle ut og sende inn meldingen og søke om tilskudd på en enkel og sikker måte. I tillegg vil slakterier levere rapporter om slakt direkte, slik at arbeidet med søknader om frakttilskudd og utbetalinger forenkles.

Gruppefoto av arbeidsgruppen i prosjektet, representanter fra statsforvaltere og Landbruksdirektoratet under lanseringen av ReinDig i Alta 22. mai 2024.
Arbeidsgruppen i prosjektet, representanter fra statsforvaltere og Landbruksdirektoratet under lanseringen av ReinDig i Alta 22. mai 2024.       Foto: Landbruksdirektoratet

Enklere å søke

Den nye tjenesten vil forenkle søknadsprosessene for tilskudd.

- Mye informasjon vil være forhåndsutfylt. Tjenesten vil automatisk sjekke at de viktigste vilkårene for de ulike søknadene er oppfylt og beregne tilskudd. Saksbehandlere hos statsforvalter og landbruksmyndigheter vil dermed kunne behandle søknadene raskere, sier Rolfsen.

Brukerne kan velge mellom norsk, nord-samisk og sør-samisk. Tjenesten er også tilpasset mobil, slik at det er lett å legge inn data, enten man er hjemme eller ute på vidda. Miljødirektoratet har utviklet en digital løsning der siidaandelsleder kan søke om erstatning for tap av tamrein tatt av rovvilt. Her har også Landbruksdirektoratet vært involvert.

Søknadsfristen for å levere Melding om reindrift og søknad om tilskudd til siidaandeler og reinlag er 31. mai 2024.