Til hovedinnhold

Nedsatte tollavgiftssatser for hel- og skummetmelkpulver

Norsk melkeråvare har varslet Landbruksdirektoratet at det i første kvartal 2024 vil være et forventet underskudd på om lag 15 millioner liter melk. Dette får konsekvenser for produksjonen av melkepulver, som er en viktig råvare i industrien.

Boks med melkepulver
Boks med melkepulver Foto: Colourbox

Underskuddet skyldes lavere norsk melkeproduksjon enn prognosert. Norsk melkeråvare har iverksatt tiltak for å øke produksjonen, men disse har foreløpig ikke gitt tilstrekkelig effekt. 

Ved underskudd av melk prioriteres flytende produkter først, deretter melk til ost. Melk til melkepulver prioriteres til slutt.  

På bakgrunn av melkeunderskuddet fastsetter Landbruksdirektoratet nå redusert tollavgiftsats på melkepulver. Tollavgiftssatsen ved import av skummetmelkpulver settes til 18,90 kroner per kg, mens tollavgiftssatsen på helmelkpulver settes til 4,50 kroner per kg. 

Landbruksdirektoratet forvalter tollvernet for landbruksvarer. I underskuddssituasjoner skal Landbruksdirektoratet legge til rette for import ved å redusere tollavgiftssatsene, slik at underskuddet av norske varer kan dekkes av import. Nivået på tollavgiftssatsen bestemmes av norske- og internasjonale priser, og avgiftens størrelse skal gi om lag norsk pris på den importerte varen.

Melkepulver til RÅK-industrien 

RÅK-industrien (forkortelse for råvarepriskompensasjon) er en stor forbruker av melkepulver, og betydelige deler av denne produksjonen får RÅK-tilskudd for sitt forbruk av norsk melkepulver.  

Tilskuddet gis for å utjevne råvarekostnaden, slik at norsk RÅK-industri kan konkurrere med importerte RÅK-varer. RÅK-tilskudd gis bare til forbruk av norske råvarer. Siden norsk melkepulver nå ikke er tilgengelig i store nok kvanta og RÅK-industrien må importere deler av sitt forbruk, vil de få økte råvarekostnader.

Landbruks- og matdepartementet har derfor bedt Landbruksdirektoratet fastsette ekstraordinære tollavgiftsatser for melkepulver, som ville vært berettiget RÅK-tilskudd, dersom det hadde vært norsk vare.

De ekstraordinære tollavgiftssatsene for melkepulver til tilskuddsberettigede RÅK-varer er 3,80 kroner per kg for skummetmelkpulver og 0,60 kroner per kg for helmelkpulver. 

Tollavgiftssatsene gjelder frem til 31.mars 2024. 

Brev fra LMD til Landbruksdirektoratet Tollnedsettelse for melkepulver (pdf)

Fakta

Les mer om RÅK-ordningen

Kontakt

Jens Tjentland

Mobil: 913 29 767

Send e-post