Til hovedinnhold

Ny beitekrise i reindriften

Det er erklært beitekrise i deler av Øst-Finnmark, Troms og Nordland. Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet samarbeider for å få behandlet og utbetalt ekstraordinært tilskudd til krisefôr for rein.

Om lag 30 000 reinsdyr er rammet av beitekrisen i deler av Øst-Finnmark, Troms og Nordland. Årsaken til krisen er en kombinasjon av snø og flere lag med is i lavereliggende områder og islag i høyden. Dette fører til at reinen ikke kommer ned til beitet i disse områdene.

Beitekrisen følges nøye

Beitesituasjonen overvåkes nøye av beredskapsutvalgene i hvert beiteområde, som ledes av statsforvalteren og har medlemmer fra næringen og Mattilsynet. Distriktene har satt av midler i egne krisefond som skal brukes der det er erklært beitekrise. Disse midlene skal i hovedsak være brukt opp før det kan søkes om ekstraordinært tilskudd til beredskap.

Reinsimle (2).jpg
Reinsdyr på beite Foto: T. Gustavsen

Avtalepartene er enige om å videreføre en samlet sats på 4,50 kroner per rein per døgn til innkjøp og frakt av fôr, og ønsker med dette å sikre dyrevelferd og framtidig produksjon. Statsforvalteren behandler tilskuddssøknadene, mens Landbruksdirektoratet utbetaler pengene til distriktenes egne beredskapsfond.

Hjelp på plass

−Landbruksdirektoratet følger situasjonen tett og vi er glade for at det er etablert en beredskapsordning som gir reineierne hjelp i en vanskelig situasjon. Samtidig er vi bekymret over utviklingen de seneste årene med mye vekslende værforhold som har gitt reindriftsnæringen stedvis vanskelige beiteforhold, sier Widar Skogan, direktør for avdeling reindrift. Se informasjon om beredskapsordningen på våre nettsider.