Til hovedinnhold

Ny råvarestatistikk for viktige jordbruksvarer

Har du lurt på hvor mye korn, melk og kjøtt norske bønder leverer til varemottakene i jordbruket? Nå kan Landbruksdirektoratets nye råvarestatistikk gi svar.

Kornåker med tre treskemaskiner.
Foto: Colourbox.

Dette har vært en etterspurt database fra ulike brukere innen jordbruket og gjør det mulig å presentere tall for leveranser innen slakt, melk og korn fordelt på geografi og år. 

En av brukerne av "leveransedatabasen", som den het tidligere, er landbrukssjef Stein Inge Wien i Ringsaker kommune.
-   Vi er glade for at direktoratet har lyttet til brukerne og relansert en ny database for råvarestatistikk. For oss som arbeider tett på jordbruket er det nyttig at å ha disse tallene lett tilgjengelige, sier Wien. Han lover å gi innspill hvis det oppdages forbedringsmuligheter i den nye råvarestatistikken.

Varemottak

Varemottakere er kornmottak, møller, meieri, slakteri og ullstasjoner. Statistikken viser mengder av melk, korn og kjøtt levert fra jordbruksforetak i løpet av et år. Leverte mengder blir presentert per leveransetype for hele landet, per fylke og per kommune. Ved visning av mengder «Hittil i år», vil tallene først være komplette ca. 25. dager etter månedsslutt. Tall for kg slakt eller liter melk i mars, skal være innrapportert innen 15. april.

Tallgrunnlag

Tallgrunnlaget er hentet fra matindustriens pliktige innrapportering til Landbruksdirektoratet av all omsetning av korn, melk og slakt som er produsert i Norge. Bøndene skal betale omsetningsavgift for å fremme omsetningen av disse vareslagene. Merk at statistikken først viser komplette tall for forrige kalenderår etter ca. 15. januar for melk, 1. februar for slakt og for forrige kornår (juli-juni) etter 15. oktober.

Landbruksdirektoratet har i tillegg denne statistikkvisningen overført komplette datasett fra 2013 til Data Norge - Felles datakatalog.

Se den nye siden med råvarestatistikk