Til hovedinnhold

Nye digitale løsninger for reindriften

Landbruksdirektoratet lanserer nå nye digitale løsninger for reindriftsutøverne. Lanseringen skjer i samarbeid med statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag.

Siidaandelsledere og reinlag leverer hvert år Melding om reindrift, med opplysninger om blant annet reintall, slakt og omsetning. Meldingen danner grunnlag for behandlingen av søknader om tilskudd til siidaandeler og reinlag.  

– Med de digitale løsningene vi nå har på plass, blir det enklere å fylle ut meldingen, og søknadsbehandlingen blir mer effektiv. Dette er godt nytt, først og fremst for næringen, men også for de ansatte i reindriftsforvaltningen, sier direktør Widar Skogan i Avdeling Reindrift i Landbruksdirektoratet. 

Widar Skogan _ Foto_ Torbj_rn Tandberg.jpg
Widar Skogan, direktør Avdeling reindrift Foto: Torbjørn Tandberg

Fra og med reindriftsåret 2023-2024 er Melding om reindrift en egenmelding som ikke skal godkjennes av Statsforvalter. Mange opplysninger er nå ferdig utfylt i meldingen, blant annet antall reinslakt som er innrapportert fra slakteri og videreforedler.  

De nye løsningene er tilpasset mobilbruk. Brukerne kan velge mellom sørsamisk, nordsamisk og norsk som språk. 

31. mai er ny frist for levering av melding 

Fra og med i år blir fristen 31. mai, både for levering av melding og for søknad om tilskudd. 

– Det har vært et ønske fra reindriftsnæringen å få færre frister å forholde seg til. Vi er glade for at vi fikk til dette i forbindelse med de nye digitale løsningene. Den nye fristen gjør det også mulig å ha meldingen ferdig utfylt med komplett informasjon om slakt fra slakteriene, sier Widar Skogan. 

En annen nyhet er at siidaandelslederne, gjennom hele året, kan oppdatere hvem som er medlemmer i siida-andelen. For de det gjelder, er det nyttig å gjøre slike oppdateringer før Melding om reindrift åpner 1. mai.  

Oppfordrer til å levere digitalt 

Det er fremdeles mulig å levere melding og søknad på papir, men Landbruksdirektoratet og statsforvalterne oppfordrer til å levere digitalt. Det går raskere å behandle digitale meldinger og søknader, dermed kommer også svar og utbetaling raskere. 

Et godt alternativ for mange er å delegere rettigheten til å fylle ut skjemaene, til for eksempel en slektning eller et regnskapsfirma.  

Du kan lese mer om de nye digitale løsningene her.