Til hovedinnhold

Nye digitale løsninger for reindriften

Fra 1. mai 2024 kan du benytte nye digitale løsninger for å levere Melding om reindrift og for å søke om Tilskudd til siidaandeler og reinlag.

 

Digitale løsningher i reindriften.png

Gjennom den nye digitale løsningen kan du endre i siidaandelens medlemsliste, fylle ut og sende inn meldingen og søke om tilskudd på en enkel og sikker måte. 

Du kan starte å fylle ut meldinga og søknaden, og komme tilbake senere for å fullføre. Etter at meldingen/søknaden er sendt inn, kan du ikke endre den eller sende inn på nytt. Det er derfor viktig at du ser nøye gjennom før du sender inn. 

Vær tidlig ute med å melde flytting av medlemmer til en annen siidaandel. Denne og de fleste andre endringer i medlemslisten kan du gjøre direkte i den digitale løsningen uten å involvere statsforvalteren. Du må endre i medlemslisten før du leverer Melding om reindrift dersom endringen skal gjelde for reindriftsåret 2023/2024. Endringer du gjør etter at du har levert meldingen vil gjelde for reindriftsåret 2024/2025. 

Dersom du søker om tilskudd til siidaandeler og reinlag tidlig, kan du få utbetalt tilskudd allerede i mai. Etter at alle siidaandeler i siidaen/reinbeitedistriktet har levert inn meldingen, kan statsforvalteren behandle søknader om tilskudd. Utbetalinger skjer normalt innen kort tid etter at søknaden er behandlet. 

Fristen for å levere Melding om reindrift og søknad om tilskudd til siidaandeler og reinlag er 31. mai 2024.