Til hovedinnhold

Nytt for reindriftsutøvere

I år kan du levere digital søknad om tilskudd til siidaandeler og reinlag samtidig med at du leverer melding om reindrift. Vi åpner for registering fra 10. mars.

Alle siidaandeler og reinlag skal årlig levere melding om reindrift, og det er leder av siidaandelen eller reinlaget som er ansvarlig for at meldingen blir sendt inn.

Frist for å levere melding er 11. april.

Leder av en siidaandel eller et reinlag kan også søke om tilskudd siidaandeler og reinlag, som omfatter produksjonspremie, kalveslaktetilskudd, særskilt driftstilskudd til kvinner, særskilt driftstilskudd til ungdom, etableringstilskudd og ektefelle/-samboertillegg.

Frist for å søke tilskudd er 31. mai.

Mer informasjon og skjemaer

Her finner du skjemaer til meldingen og søknaden, de kan begge leveres digitalt, og åpnes opp fra 10. mars.

 

Kontakt

Linn Strifeldt Walseth

Telefon: 55_56_54_48_54_50_49_55

Mobil: 52_48_48_32_49_54_32_56_49_57