Til hovedinnhold

Øker forskuddsutbetalingen av erstatning til pelsdyroppdrettere

Landbruks- og matdepartementet orienterte på møte med Norges Pelsdyralslag 16. november om at pelsdyroppdretterne vil få høyere forskuddsutbetaling av erstatning fra Landbruksdirektoratet enn det som tidligere er lagt til grunn.

Endringen innebærer at Landbruksdirektoratet, som forskudd, vil kunne utbetale inntil 90 prosent av en foreløpig beregnet bruksverdi (økt fra 75 prosent i dag), eller inntil 75 prosent av takstverdi ut fra takster som tidligere er innhentet av Norges Pelsdyralslag, avhengig av hva som faller best ut for den enkelte oppdretteren.

Les mer hos Landbruks- og matdepartementet

På Landbruksdirektoratet sin informasjonsside finner du mer informasjon og skjema