Til hovedinnhold

Økte investeringer i norske skoger i 2023

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at skogeierne i Norge har investert 565 millioner kroner i skogkultur i 2023. Dette er en økning på 52 millioner sammenlignet med 2022.

De tre skogkulturtiltakene planting, markberedning og ungskogpleie sto sammen med grøfterensk for 92 prosent av skogkulturinvesteringene i Norge i 2023.

Størst aktivitet i Innlandet

Det ble plantet 47,6 millioner skogplanter i norske skoger i 2023, og det er en økning på cirka 100 000 planter sammenlignet med 2022.

Innlandet hadde størst planteaktivitet i 2023, fulgt av Oslo og Viken. Begge disse fylkene øker sin planteaktivitet fra 2023, og det har naturlig sammenheng med at disse fylkene også er de største fylkene når det gjelder hogst og skogressurser.

Søylediagram som viser skogplanting per fylke. Innlandet ligger helt på topp med ca 20 millioner planter i 2023.

Mer ungskogpleie

Totalt sett har ungskogpleieaktiviteten på landsbasis gått opp fra 269 000 dekar i 2022 til 271 000 dekar i 2023, men vi ser at det er stor variasjon mellom fylkene.

Søylediagram som viser ungskogpleie i areal per fylke. Innlandet ligger helt på topp med i overkant av hundre tusen dekar.

Kostnader til ungskogpleie

Vi ser at kostnadene til skogkultur øker. For ungskogpleie har kostnaden økt med 67 prosent fra 2014 til 2023.

Søylediagram som viser kostnader per dekar for ungskogpleie fra 2014 til 2023. Det er en økning i 2023 og kostnaden er ca 550 kroner per dekar.

Markberedning

Det ble markberedt 88 400 dekar skog i Norge i 2023, og 77 prosent av dette arealet ligger i Innlandet.

Her finner du statistikk for skogkultur