Til hovedinnhold

Omstilling blir stadig viktigere

– Vi må tilpasse oss klimaendringene, bidra til å ta bedre vare på produksjonsgrunnlaget og legge til rette for å kunne øke produksjonen og verdiskapningen fra landbruket på en mer bærekraftig måte.

Det skriver adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratets årsrapport for 2021.

Landbruksdirektoratet har oppsummert fjoråret i sin årsrapport , samt sett på hvilke utfordringer landbruket må forvente fremover. Det blir vist til at flere deler av matbransjen har opplevd økt etterspørsel som følge av redusert reisevirksomhet til utlandet og mindre grensehandel som følge av covid-19-restriksjonene.

Jørn-Rolfsen.jpg
Administrerende direktør i Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen

Rolfsen peker på at FAOs matvareindeks steg med 35 prosent på 18 måneder grunnet økte kostnader på særlig energi og gjødsel. – Store bevegelser på verdensmarkedet gir økt usikkerhet fremover, og vil påvirke rammebetingelsene for norsk og internasjonal matproduksjon, skriver Jørn Rolfsen.

Korona-pandemien medførte en stor grad av hjemmekontor også for Landbruksdirektoratets ansatte. Dette ga seg også positive utslag. – Vår digitale kompetanse økte, og de digitale verktøyene vi bruker i direktoratet fungerer utmerket. Selv om korona-pandemien preget arbeidssituasjonen for de ansatte, leverte vi solid på oppdragene fra LMD (Landbruks-og matdepartementet).

Rolfsen skriver at vi fremover må omstille oss for å møte nasjonale omstillingsbehov, store samfunnsutfordringer og ikke minst bidra til å realisere FNs bærekraftmål. Behovet for å sikre nok mat av god kvalitet, sammen med å ivareta naturmangfold og miljøgoder, blir sentralt.

Hele Landbruksdirektoratets årsrapport for 2021 kan du lese her.