Til hovedinnhold

På tide å søke dersom du har hatt produksjonssvikt

Landbruksdirektoratet minner om at fristen for å søke tilskudd for produksjonssvikt er 31. oktober. Det forventes mange søknader, vær ute i god tid!

Flom i Drammensvassdraget 2023 Foto Torbjørn Tandberg.jpg
Flom i Drammensvassdraget 2023 Foto Torbjørn Tandberg

Mange produsenter på Sør- og Østlandet har fått kraftig reduserte avlinger som følge av tørke, flom og store nedbørsmengder i sommer. Også produsenter i Troms og Finnmark ble rammet av tørke. Det ventes derfor mange søknader om tilskudd ved produksjonssvikt for skadeåret 2023.

Prognoser fra tidligere i høst ga et anslag på over 6600 søknader. Per 10. oktober har det kommet inn 1094 søknader. Disse gjelder i hovedsak svikt i produksjon for korn og grovfôr.

Vær tidlig ute – det kan bli stor pågang

I kommuner hvor mange er rammet av de ekstraordinære forholdene, oppfordres det til å starte på søknaden i god tid i tilfelle man trenger bistand fra landbrukskontoret. Pågangen her kan være stor.

Fristen for de som skal søke er 31. oktober. Fristen er endelig og søknader som kommer inn etter fristen vil bli avvist.

Sendte du melding om skade - må du likevel søke nå

Foretakene som er rammet har tidligere i sommer sendt inn melding om mulig produksjonssvikt, men det er viktig å være klar over at dette kun var en melding til kommunen man tilhører, for at de skulle kunne gjøre en vurdering av skadeårsaken.

Dersom foretakene nå ser at de klimatiske forholdene faktisk har medført en produksjonssvikt av et visst omfang, må det sendes inn en søknad om tilskudd.

Dersom en søker ikke har endelige avlingstall for skadeåret klar til 31. oktober, må søknaden likevel sendes innen fristen og dokumentasjon ettersendes. 

Her finner du mer informasjon om tilskudd, søknadsprosess og lenke til søknad