Til hovedinnhold

Pass på skogen – nå øker skogbrannfaren

I store deler av Sør- og Østlandet er skogbrannfareindeksen nå mørkerød - det høyeste nivået i indeksen. Landbruksdirektoratet oppfordrer til årvåkenhet.

Norge har 130 000 skogeiendommer og nesten 40 prosent av landarealet er dekket av skog. Ifølge Meteorologisk institutt (MET) er faren for skogbrann overhengende ved mørkerød indeks, og en brann kan være vanskelig å håndtere.

– Nå er det viktig at skogeierne hever egenberedskapen, både for å hindre skogbranner, for vakthold og oppfølging ved en eventuell brann, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.

Skogbrannfareindeks met inst.jpg
Skogbrannfareindeksen den 13, 14. og 15. juni 2023

følge prognoser fra MET kan man ikke vente noen nedbørsmengder av betydning på Sør- og Østlandet i de nærmeste ukene, og kanskje minst i de områdene som nå er mørkerøde i indeksen i aksen fra Agder til Østlandet sør for Mjøsa.

Silje stavdal har noen lavterskel-tips til skogeiere og oppfordrer alle til å være årvåkne på egen eiendom:

Varsle publikum som ferdes i skogen

– Skogeierne kan varsle skogbrannfare med plakater og infomateriell ved skogsbilveier, rasteplasser og innfartsårer, slik at brukerne av skogen blir minnet på dette, sier Silje Stavdal.

Vær varsom ved arbeid

Det har stor betydning at skogeiere og andre som utfører utendørs arbeid viser varsomhet ved markberedning, kantslått, kjøring med kjetting og veibygging når det er skogbrannfare.

– Dessverre viser erfaring at gnister fra f.eks. anleggsarbeid veldig lett antenner omgivelsene, og at den som utfører tiltak må vurdere tiltak på tider av døgnet hvor brannfaren er minst, oftest morgen og kveld. Prioriter også aktivitet i fuktige områder ved stor skogbrannfare, sier Stavdal.

Vær årvåken ved tordenvær

Årvåkenhet for brann etter tordenvær er spesielt viktig. Etter lange tørkeperioder vil ikke alltid regnet som følger med tordenvær være tilstrekkelig til å forhindre antenning. Det kan ulme lenge i skogbunnen før den antennes. Lynnedslag på egen eiendom kan følges på Meteorologisk institutt sine nettsider.

Ha slukkeutstyr lett tilgjengelig

Skogeiere bør ha slokkeutstyr lett tilgjengelig i skogbrannsesongen, og sørge for tilstrekkelig etterslukking og vakthold hvis brann oppstår.

Oppfordringen gjelder alle som ferdes i skogen

Silje-Stavdal.jpg
Silje Stavdal

Stavdal håper skogeiere og publikum er seg sitt ansvar bevisst, slik at skogbrannfaren kan reduseres mest mulig. – Det er ikke mye som skal til for å starte en skogbrann, kun små gnister kan være nok i tørr vegetasjon. Alle som ferdes i terrenget må nå utvise aktsomhet og varsle brannvesenet ved observasjon eller mistanke om brann i skog og vegetasjon.

Hun minner også skogeiere om at den statlige naturskadeordningen ikke dekker skogbrannskader, og oppfordrer skogeiere til å forsikre skogen sin.

Skogbrannindeksen lages av Meteorologisk institutt og er et viktig verktøy for å følge faren for skogbrann. Her beregnes faren for skogbrann i hele landet, basert på informasjon om temperatur, nedbør og vind. Skogbrannfareindeksen oppdateres daglig

Flere råd finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Skogbrann slukkes_Foto Skogbrand ved Jørgen Nordby.jpeg
Skogbrann slukkes - Foto: Skogbrand v/Jørgen Nordby