Til hovedinnhold

Produksjonssvikt skal nå meldes digitalt

Produksjonssvikt er tilskuddsberettiget hvis det skyldes klimatiske årsaker. Ved mistanke om skade skal kommunen varsles omgående. Meldingen skal i år leveres digitalt.

Tidligere har denne meldingen vært gitt til kommunen via e-post, telefon eller på annen måte. Landbruksdirektoratet har nå etablert en digital løsning, der foretakene melder om skade og mulig produksjonssvikt via Altinn. Meldingen går automatisk til foretakets kommune.

Skade på avlinger kan oppstå gjennom hele sesongen

Type skade og når den eventuelt oppstår, vil variere fra produksjon til produksjon. Meldeplikten vil gjelde for hele vekstsesongen uavhengig av vekst, skadetidspunkt og -årsak.

-Enkelte produksjoner er mer utsatt enn andre for eksempel for frostskader tidlig i sesong. Dette kan være blant annet frukttrær som blomstrer tidlig. Det er derfor viktig å være oppmerksom på meldeplikten allerede nå, sier Grete Mari Sand, seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet.

Meldeskjema finner du i Altinn.

Kommunen vurderer om de ønsker befaring

Formålet med å melde skade er at kommunen skal ha mulighet til å gjøre en befaring for å kartlegge årsaksforholdene. Det kan være nødvendig fordi det kun er tap som skyldes klimatiske forhold som kan gis tilskudd for gjennom ordningen.

Melding om produksjonssvikt er ikke en søknad

Landbruksdirektoratet minner om at melding om produksjonssvikt IKKE er en søknad. Først etter endt vekstsesong vurderer foretaket om tapet er så stort at man vil søke om tilskudd for produksjonssvikt. Da må det sendes en egen søknad om tilskudd innen søknadsfristen som er 31. oktober.

Les mer om tilskudd ved produksjonssvikt på våre nettsider

bilde av PC
Digital arbeidsplass - Foto: Colourbox

 

Kontakt

Grete Mari Sand

Telefon: 57_48_53_32_49_54_32_49_57_57

Mobil: 57_48_53_32_49_54_32_49_57_57