Til hovedinnhold

Rekordlave tall for omdisponering av matjord i 2021

Det ble vedtatt omdisponert 2 968 dekar dyrka jord til andre formål enn landbruk. Jordvernmålet ble i fjor strammet inn til maks 3 000 dekar per år, dette målet er nådd.

Jostein Tostrup (3).jpg
Seniorrådgiver Jostein Tostrup

-Omdisponeringen har ikke vært så lav siden man begynte å føre denne statistikken i 1967, sier seniorrådgiver Jostein Tostrup i Landbruksdirektoratet. Men det betyr ikke at vi kan senke skuldrene helt, den beste matjorda er stadig under press og det er stor variasjon geografisk. Han minner samtidig om at det er mulig å søke tilskudd til kommunal jordvernstrategi.

Et lite antall kommuner står for mesteparten av omdisponeringen

Det var kommunene i Rogaland som omdisponerte mest dyrka jord i 2021, med totalt 608 dekar. Innlandet fulgte på andreplass med 485 dekar og deretter Trøndelag med 361 dekar omdisponert.

Et vedtak om omdisponering av dyrka jord gjøres av kommunens politikere. Stjørdal kommune var den kommunen som omdisponerte mest dyrka jord til andre formål i fjor. Her var det dominerende formålet samferdsel.

De 20 kommunene som lå på topp, utgjorde 56 prosent av totalt omdisponert dyrka jord i 2021.  

Topp 20 – kommunene som omdisponerte mest matjord i 2021

Kommune

Dekar

Stjørdal  208
Ringsaker  165
Haugesund  153
Stavanger  141
Bergen  114
Lillehammer  96
Klepp  84
Ørsta  62
Sarpsborg  62
Vestre Slidre  62
Time  61
Vestvågøy  60
Nes  54
Melhus  53
Hamar  53
Øygarden  52
Eigersund  48
Sandnes  48
Harstad - Hárstták  47
Sogndal  46

Totalt topp 20

1667

Sum alle kommuner i Norge

2968

Boliger og samferdsel spiser av matjorda

Boligformål stod for hele 33 prosent av omdisponeringen av dyrka jord i 2021. Matjorda i sentrale strøk står under press fra boligbygging, da dagens byer og tettsteder har vokst fram der potensialet for matproduksjon er høyest. Samferdsel utgjorde 27 prosent, en nedgang fra 2020 da samferdsel stod for halvparten av omdisponeringen. Samferdselsformål viser stor variasjon i denne statistikken, da det ofte er store prosjekter og statlige tiltak. Ellers omdisponeres det til næringsbygg, fritidsboliger og andre bygninger og anlegg.

Nytt i 2022 – søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Det er i 2022 satt av 1 million kroner til en ny tilskuddsordning for kommuner som utarbeider kommunal jordvernstrategi. -Formålet er både å øke kunnskapen om jordbruksarealene og øke oppmerksomheten om jordvernet i planprosesser. Slik håper vi å redusere nedbygging av matjord, sier Jostein Tostrup. Det har allerede kommet noen søknader, men vi håper på flere fortsetter han. Fristen for å søke er 30. juni.

Les mer om kommunal jordvernstrategi og søknad om tilskudd her

Omdisponering-av-dyrka-jord-1967–2021
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk i perioden 1967–2021.

Her kan du lese en foreløpig vurdering av tall for omdisponering av areal og nydyrking for 2021

Fakta om matjord i Norge

I 2019 hadde Norge et samlet jordbruksareal på 11 339 872 dekar:

  • 8 700 km2 fulldyrka jord, 300 km2 overflatedyrka jord og 2 200 km2 innmarksbeite.
  • Matjord utgjør 3,7 prosent av Norges landareal (uten ferskvann)
  • Selv om jordbruksarealet i Norge har økt de siste 25 årene, har arealet av den beste jorda gått ned. Dette er arealer som kan brukes til å dyrke matkorn og grønnsaker.

(Kilde: NIBIO)