Til hovedinnhold

Ressursregnskap for reindriftsnæringen 2023

Rapporten viser utviklingen i reintall, produksjon, slaktevekter og årlige tap og gir en helhetlig beskrivelse av utviklingen i reindriftsnæringen.

Målene med reindriftspolitikken er å legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. I henhold til reindriftslovens bestemmelser skal det også sikres at dyrevelferden for tamrein er forsvarlig. Ressursregnskapet belyser beitegrunnlag, reintall, flokkstruktur, produksjon og tap, samt oversikter over gjeldende rammebetingelser for reindriften. 

Reinsdyr som beiter lav.    Foto: Thomas Kjerpeseth.
Rein som beiter lav. Foto: Thomas Kjerpeseth

Ressursregnskapet gjelder for reindriftsåret 1. april 2022 – 31. mars 2023, og er tilgjengelig på våre nettsider her