Til hovedinnhold

Samarbeid om taksering avsluttes

Landbruksdirektoratet har i et møte i dag varslet Norsk Landbrukstakst om at samarbeidet om taksering av pelsdyranlegg avsluttes.

Dette vil føre til forsinkelser i erstatningsoppgjøret til mange pelsdyroppdrettere.

– Det er helt avgjørende at takstene blir korrekte, sier administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen. Ulike forhold omkring grunnlaget for takseringen har gjort at Landbruksdirektoratet ikke kan legge takster utarbeidet av Norsk Landbrukstakst til grunn for utmåling av erstatning til pelsdyroppdretterne, sier Rolfsen.

Direktoratet vil utbetale forskudd på erstatningen for å redusere konsekvensene av forsinkelsen.

– Overfor pelsdyroppdretterne vil jeg sterkt beklage forsinkelsen. Vi har startet arbeidet med å forberede en forskuddsutbetaling til oppdrettere som venter på et tilbud om erstatning. På den måten vil vi redusere de negative konsekvensene av forsinkelsen, sier Rolfsen

Hvem får foreløpig erstatning?

Der staten ikke overholder fristen på seks måneder for å gi et tilbud om erstatning, vil pelsdyroppdretteren få et foreløpig tilbud om erstatning basert på en midlertidig bruksverdiberegning.

Landbruksdirektoratet sender ut foreløpig tilbud etter hvert som sakene behandles. De første tilbudene er klare for utsending.

Når foreløpig tilbud om erstatning er gitt, kan pelsdyroppdretteren få et forskudd på inntil 75% av den midlertidige bruksverdiberegningen. Søknadsskjema for å få forskuddsutbetaling finnes på direktoratets fagside erstatning etter avvikling av hold av pelsdyr.

– Det har høy prioritet i direktoratet å få gjennomført forskuddsutbetalingen så fort som mulig, sier Jørn Rolfsen. Etter at pelsdyroppdretterne har søkt om forskudd vil de motta utbetaling innen 2 – 7 virkedager.

Videre arbeid med taksering

Landbruksdirektoratet jobber med en plan for det videre takseringsarbeidet. I tillegg vil vi gjennomføre direkte kjøp av takseringsoppdrag innenfor gjeldende regelverk

– Også dette arbeidet er selvsagt høyt prioritert, sier Jørn Rolfsen. -

våre nettsider er det en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar i forbindelse med erstatningsoppgjøret.