Til hovedinnhold

Seminar om bærekraftig landbruksproduksjon i EU og Norge

Torsdag 28. april inviterer Den europeiske unions delegasjon til Norge og Landbruksdirektoratet til åpent seminar om utviklingen av miljø- og klimatiltak i landbrukspolitikken i EU og Norge.

På seminaret belyser vi hvordan EU-kommisjonens "Farm to Fork"-strategi for bærekraftige matsystemer praktiseres i Sverige, og gjennomgår status for å få til en mer bærekraftig landbruksproduksjon i Norge.

Du kan se programmet og melde deg på seminaret her.