Til hovedinnhold

Stor variasjon i jordleiepriser

Årets undersøkelse av jordleiepriser viser store prisforskjeller mellom regionene. Mens prisen for å leie jord til grønnsaks- og bærdyrking har falt kraftig, har prisene for dyrking av korn og potet gått opp det siste året.

Størst endring for grønnsaks- og bærdyrking

Det har vært en markant nedgang i prisen på leie av jord til grønnsaks- og bærdyrking. Prisene har gått ned i alle regioner unntatt Trøndelag og Nord-Norge.

Andreas-Myklebust-Moksnes.jpg

– Prisfallet framstår som del av en trend over tid. Samtidig har tallene sammenheng med hvilke kommuner som har svart, kommenterer rådgiver Andreas Myklebust Moksnes i Landbruksdirektoratet. – Dette gjelder for alle produksjoner, understreker han.

Det er relativt stor økning i prisen på leie av jord til korn, og prisene har økt i alle regioner. Denne økningen er et brudd med prisnivået som har ligget stabilt i flere år.

Tallene viser en moderat økning for prisen på leiejord til potetdyrking, og prisene er tilbake på et mer normalt nivå etter å ha falt kraftig i 2021. Prisen på jordleie til grasdyrking har hatt en svak nedgang.

Vi ser også en moderat økning i priser på jordleie til innmarks- og utmarksbeite.

Rogaland har høyest priser på leiejord

Rogaland har de høyeste prisene på jord til de fleste utleieformål, dette har holdt seg stabilt over flere år. Også andre regioner har enkeltkommuner med høye leiepriser.

For grønnsaks- og bærdyrking er prisene ifølge undersøkelsen nå høyest i Trøndelag. For potetdyrking er jordleieprisene i år høyest i Vestfold og Telemark, og Agder.

Her finner du alle tall fra årets undersøkelse

Fakta om tallene

Landbruksdirektoratet gjennomfører undersøkelsen i kommunene årlig. Tallgrunnlaget er usikkert på grunn av manglende svar fra flere jordbrukskommuner. Svarprosenten er om lag den samme som i 2021, men det er forskjellige kommuner som svarer fra år til år i denne undersøkelsen. Når kommuner med mye areal kommer til eller faller fra i jordleieundersøkelsen, påvirkes prisgrunnlaget og endringene.

Kontakt

Andreas Myklebust Moksnes