Til hovedinnhold

Store endringer i import og eksport av bearbeidede matvarer

Vi importerte mer sjokolade og pizza. Samtidig økte eksporten av norske matvarer. Det er store prisendringer på verdensmarkedet, viser ferske tall fra Landbruksdirektoratet som sammenligner matvarer i første kvartal 2023 med samme periode i 2022.

Landbruksdirektoratet overvåker konkurransesituasjonen og priser for landbruksvarer på verdensmarkedet. Når norske råvarer er dyre i forhold til prisene i utlandet, kan matindustrien i Norge søke om priskompensasjon. Målet er å sikre norsk matindustri konkurransedyktige betingelser. Ordningen omtales som råvarepriskompensasjon (RÅK) og administreres av Landbruksdirektoratet.

Nå er tallene for første kvartal 2023 klare, og det er betydelige endringer sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Mer pizza- og sjokoladeimport

I første kvartal 2023 ble det importert 4 723 tonn pizza til en verdi av 216 millioner kroner. I kvantum er dette en økning i på 19 prosent. Det er importert 35 prosent mer sjokolademasse i forhold til første kvartal 2022. Importen av frokostblandinger har økt med 13 prosent.

Økt eksport av norsk mat

Den svake kronen styrker konkurransesituasjonen for norsk matindustri og gjør norske matvarer billigere i utlandet. Dette kan ha medvirket til at eksportmengden har økt med 43 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Det er særlig eksport av pizza, mineralvann og melkedrikker som øker.

Høye råvarepriser

De internasjonale råvareprisene var historisk høye i andre halvår 2022, og til dels inn i første kvartal 2023.  

De internasjonale prisene på eggråvarer, som heleggpulver og eggeplommemasse, har steget kraftig og er på et historisk høyt nivå. De internasjonale potetprisene og kjøttprisene har økt noe siden første kvartal 2022 og inn i første kvartal 2023.  Samtidig har kornprisene falt en del som følge av store avlinger og avtalen som sikrer eksport av ukrainsk korn. Prisene på meierivarer er på vei ned etter rekordnoteringer mot slutten av 2022.

Hele rapporten kan du lese her.

RÅK-ordningen

Ordningen skal bidra til at norsk matindustri bruker mest mulig norske råvarer i sin produksjon. På grunn av et høyere kostnadsnivå i Norge, vil norske råvarer ofte være dyrere enn tilsvarende varer på verdensmarkedet. Norske produsenter som velger å benytte norske råvarer, kan derfor søke om kompensasjon for merkostnadene gjennom RÅK-ordningen.