Til hovedinnhold

Strømstøtte bidrar til mat i butikken

Strømstøtteordningen er avgjørende for å sikre norsk matproduksjon. I år er bevilgningen økt til 1,1 milliarder kroner.

Ordningen med strømstøtte til jordbruk, veksthus og vanningslag skal videreføres ut 2024, har regjeringen besluttet. Det betyr at produksjonen av norske grønnsaker, melk og kjøtt kan fortsette, slik at butikkhyllene ikke går tomme. Strømstøtten er avgjørende for å sikre norsk matproduksjon, og gir næringa forutsigbare rammevilkår framover. Ordningene er målretta og avhjelper næringa med høye kostnader i en periode der mange kostnader har økt kraftig. 

Rask støtte til produsentene 

Landbruksdirektoratet fikk januar 2022 i oppdrag å utvikle en strømstøtteordning for å opprettholde produksjonen i jordbruket, til tross for de ekstraordinært høye strømprisene. 

Målet var at støtten skulle utbetales automatisk på samme vis som for husholdningene, noe som viste seg å ikke være mulig. For å ha krav på strømstøtte, må foretakene ha aktiv produksjon. Det var ikke mulig å identifisere aktive produsenter i jordbruket på samme måte som man identifiserte husholdninger. Det ble derfor nødvendig å lage en søknadsordning som administreres av Landbruksdirektoratet. I februar 2022 ble første runde med støtte utbetalt. 

Våningshus og veksthus med lys, mot nattehimmel vinterstid.
Foto: Landbruksdirektoratet.

Omfattende støtte 

I 2022 ble det utbetalt 771 millioner kroner og i år er det bevilget 1 124 millioner kroner til strømstøtte. 

Det er cirka 18 000 gårdsbruk, 300 veksthus og 70 vanningslag som har mottatt strømstøtte. Strømstøtten utbetales hver måned for jordbruksforetakene, og fortløpende for veksthus og vanningslag. 

− I 2022 ble det utbetalt cirka 610 millioner kroner til jordbruksforetak, 154 millioner til veksthus og åtte millioner til vanningslag. Beløpene som utbetales varierer stort og den største enkeltutbetalingen var i overkant av elleve millioner kroner, sier Veronica Edland som er ansvarlig for ordningen hos Landbruksdirektoratet. 

Ordningen er midlertidig, men har hele tiden blitt forlenget. 

− Søknadene behandles og kontrolleres fortløpende, så jo raskere man søker og vedlegger nødvendig dokumentasjon, desto raskere utbetaling, sier Edland. 

Her finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema. 

Fakta om strømstøtteordningen

Ordningen gjelder for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. 

Jordbruksforetak får støtten beregnet ut ifra gjennomsnittlig elspotpris i sitt prisområde, mens veksthus og vanningslag får støtten basert på hva de faktisk har betalt for strømmen. 

Det er ulike søknadsskjema for de ulike foretakstypene. 

Det søkes via Landbruksdirektoratet som også kontrollerer søknadene og utbetaler støtte. 

Varer ut 2024.