Til hovedinnhold

Tilskudd til jordbruket - nå kan du selv finne tallene

Landbruksdirektoratet presenterer nå tilskudd til jordbruksforetak på nettsiden. Her finner du både produksjonstilskudd, avløsertilskudd og pristilskudd.

Tilskuddene vises som sum for landet, fylker eller kommuner og kan vises for de enkelte tilskuddsordningene. Tilskuddene kan også vises for det enkelte jordbruksforetak.

Noen tall

For 2021 ble det utbetalt 13 873 mill. kroner. Av dette var 10 249 produksjonstilskudd, 1 227 avløsertilskudd og 2 397 pristilskudd. Innlandet fylke mottok mest i tilskudd, og har også flest tilskuddsmottakere med sine 7 101 foretak. 

Gå rett til tilskuddsoversikten

Totalt utbetalt hele landet kr 13 873 039 784
Antall foretak 39 696
Produksjonstilskudd kr 10 249 185 078
Avløsertilskudd kr 1 226 529 185
Pristilskudd kr 2 397 325 521
Fylke Antall
foretak
Produksjons-
tilskudd kr
Avløser-
tilskudd kr
Pris-
tilskudd kr
Agder 1 971 402 059 868 50 571 289 93 712 813
Innlandet 7 101 2 010 370 005 238 861 648 458 507 220
Møre og Romsdal 2 505 670 769 014 84 875 873 190 722 919
Nordland-Nordlánnda 1 946 687 788 891 78 507 331 323 366 013
Oslo 32 3 638 585 199 882 145 704
Rogaland 4 200 1 238 500 154 197 596 767 265 750 433
Troms og Finnmark
-Romsaja Finnmárku
-Tromssaja Finmarkku
1 187 413 010 037 47 908 747 199 836 770
Trøndelag-Trööndelage 5 669 1 686 514 231 211 740 922 340 882 538
Vestfold og Telemark 2 608 503 882 344 43 185 681 55 564 832
Vestland 6 230 1 262 092 062 168 204 759 355 253 223
Viken 6 247 1 370 559 887 104 876 286 113 583 056

Det er publisert tall for produksjonsårene 2017 til 2021.