Til hovedinnhold

Utlyser 15 mill. kroner til bærekraftig bruk av plantevernmidler

Landbruksdirektoratet lyser ut 15 mill. kroner til prosjekter som skal bidra til å nå målene i Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen i år er 15. september.

Humle på rødknapp Foto Dan Aamlid Nibio.jpg
Humle på rødknapp, Foto Dan Aamlid/Nibio

Tilskuddet støtter praktisk rettet kunnskapsformidling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til å nå målene for handlingsplanen om å redusere bruk og risiko ved bruk av kjemiske plantevernmidler.

 Følgende faglige temaområder er prioritert:

  • Kunnskap om faktiske eksponering som kan medføre kroniske og akutte effekter av plantevernmidler i Norge
  • Integrert plantevern
  • Plantevernmidler i jord og vann 
  • Effekter og risiko i norsk klima, herunder hensyn til pollinerende insekter 
  • Informasjon, opplæring og riktig bruk av plantevernmidler 

Alle som jobber med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd. Det gjelder både utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner og andre foretak.

Ny søknadsfrist fra 2024 – søknader må leveres innen 15. september

Midlene har tidligere hatt søknadsfrist i oktober. Fra i år må søknadene leveres tidligere. Ny frist er 15. september.

Selv om den nåværende handlingsplanen utløper i 2025, vil det som normalt bli gitt tilskudd til prosjekter med varighet fra ett til tre år.

Hele utlysingen og veiledning for søknad finner du her